Friday, December 4, 2009

UMAT ISLAM JAUH DARI KEMENANGAN


Islam dan kemenangan adalah suatu yang amat sinonim dahulu tetapi sekarang islam sering dikaitkan dengan kegagalan demi kegagalan. Sedangkan dahulu Nabi memimpin umat kearah kemenangan. Persoalanya kemanakah hilangnya semangat juang dan roh kemenangan itu.

Bila dibuka persoalan kepada semua gerakan islam dan umat islam berkenaan ilmu peperangan dan strategi kemenangan maka amat sedikit jawapan daripada mereka yang mengetahui mengenainya dan amat pelik sekali jawapan-jawapan yang diberikan oleh mereka.

Ada yang beranggapan bahawa peperangan adalah perkara keji dan terkutuk jadi mengapa perlu kita mengetahui ilmu tersebut. Ada juga yang mengatakan bahawa Negara kita sudah aman dan damai tidak perlu lagi belajar ilmu peperangan yang akan membawa kita balik ke zaman kuno.

Berdasarkan jawapan dan reaksi daripada umat islam berkenaan strategi kemenangan sama ada melalui peperanganatau pun malalui rundingan dan pilihanraya, kita sudah mampu menafsirkan bahawa umat islam dan kemenangan Allah amatlah jauh sekali.

No comments: